User Tools

Site Tools


dropbox

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dropbox [2017-02-07 13:46]
peterv [Dropbox]
dropbox [2019-08-20 11:19] (current)
cr [Dropbox]
Line 3: Line 3:
 ====== Dropbox ====== ====== Dropbox ======
  
-//Dropbox// är en populär webbaserad [[molntjänster|molntjänst]] för att lagra och dela dokument och filer i moln. Se www.dropbox.com. ​(Observera att du inte behöver ha Dropbox installerat för att komma åt filer på Dropbox. Du kan logga in via websidan.)+//Dropbox// är en populär webbaserad [[molntjänster|molntjänst]] för att lagra och dela dokument och filer i moln. Se www.dropbox.com.
  
-Lunds universitet är en svensk myndighet och skyldig att följa svensk lag, bland annat [[personuppgifter|personuppgiftslagen ​(PUL)]]. Dropbox är en tjänst med servrar i utlandet, och universitetet saknar den kontroll som krävs enligt lagen över eventuella personuppgifter som skulle kunna lagras på denna tjänst.+Lunds universitet är en svensk myndighet och skyldig att följa svensk lag, bland annat [[personuppgifter|dataskyddsförordningen DSF (GDPR)]]. Dropbox är en tjänst med servrar i utlandet, och universitetet saknar den kontroll som krävs enligt lagen över eventuella personuppgifter som skulle kunna lagras på denna tjänst.
  
 <WRAP alert>​**Du får inte använda Dropbox till att lagra dokument eller filer som innehåller [[personuppgifter]] eller [[skyddsvärd information]]**.</​WRAP>​ <WRAP alert>​**Du får inte använda Dropbox till att lagra dokument eller filer som innehåller [[personuppgifter]] eller [[skyddsvärd information]]**.</​WRAP>​
 Se även fallet med Enköpings kommun, https://​www.datainspektionen.se/​Documents/​beslut/​2011-09-30-enkopings-kommun.pdf. Se även fallet med Enköpings kommun, https://​www.datainspektionen.se/​Documents/​beslut/​2011-09-30-enkopings-kommun.pdf.
  
-Sveriges lärosäten har istället, genom samarbetsorganet [[SUNET]], gemensamt handlat upp en tjänst som noggrannt uppfyller lagkraven. Denna tjänst heter **[[Box]]**. Även [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven. Om du i ditt arbete har behov av en webbaserad tjänst för att lagra och dela dokument och filer **bör du använda [[Box]] eller [[Office 365]]/​[[OneDrive]] istället för Dropbox**.+Sveriges lärosäten har istället, genom samarbetsorganet [[SUNET]], gemensamt handlat upp en tjänst som noggrannt uppfyller lagkraven. Denna tjänst heter **[[Box]]**. Även **[[Office 365]]**/**[[OneDrive]]** uppfyller kraven. Om du i ditt arbete har behov av en webbaserad tjänst för att lagra och dela dokument och filer **bör du använda [[Box]] eller [[Office 365]]/​[[OneDrive]] istället för Dropbox**.
  
 Se även [[molntjänster]] för en jämförelse. Se även [[molntjänster]] för en jämförelse.
  
dropbox.1486471604.txt.gz · Last modified: 2017-02-07 13:46 by peterv