User Tools

Site Tools


dropbox

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dropbox [2019-08-20 11:09]
cr
dropbox [2019-08-20 11:19] (current)
cr [Dropbox]
Line 5: Line 5:
 //Dropbox// är en populär webbaserad [[molntjänster|molntjänst]] för att lagra och dela dokument och filer i moln. Se www.dropbox.com. //Dropbox// är en populär webbaserad [[molntjänster|molntjänst]] för att lagra och dela dokument och filer i moln. Se www.dropbox.com.
  
-Lunds universitet är en svensk myndighet och skyldig att följa svensk lag, bland annat [[personuppgifter|personuppgiftslagen ​(PUL)]]. Dropbox är en tjänst med servrar i utlandet, och universitetet saknar den kontroll som krävs enligt lagen över eventuella personuppgifter som skulle kunna lagras på denna tjänst.+Lunds universitet är en svensk myndighet och skyldig att följa svensk lag, bland annat [[personuppgifter|dataskyddsförordningen DSF (GDPR)]]. Dropbox är en tjänst med servrar i utlandet, och universitetet saknar den kontroll som krävs enligt lagen över eventuella personuppgifter som skulle kunna lagras på denna tjänst.
  
 <WRAP alert>​**Du får inte använda Dropbox till att lagra dokument eller filer som innehåller [[personuppgifter]] eller [[skyddsvärd information]]**.</​WRAP>​ <WRAP alert>​**Du får inte använda Dropbox till att lagra dokument eller filer som innehåller [[personuppgifter]] eller [[skyddsvärd information]]**.</​WRAP>​
 Se även fallet med Enköpings kommun, https://​www.datainspektionen.se/​Documents/​beslut/​2011-09-30-enkopings-kommun.pdf. Se även fallet med Enköpings kommun, https://​www.datainspektionen.se/​Documents/​beslut/​2011-09-30-enkopings-kommun.pdf.
  
-Sveriges lärosäten har istället, genom samarbetsorganet [[SUNET]], gemensamt handlat upp en tjänst som noggrannt uppfyller lagkraven. Denna tjänst heter **[[Box]]**. Även [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven. Om du i ditt arbete har behov av en webbaserad tjänst för att lagra och dela dokument och filer **bör du använda [[Box]] eller [[Office 365]]/​[[OneDrive]] istället för Dropbox**.+Sveriges lärosäten har istället, genom samarbetsorganet [[SUNET]], gemensamt handlat upp en tjänst som noggrannt uppfyller lagkraven. Denna tjänst heter **[[Box]]**. Även **[[Office 365]]**/**[[OneDrive]]** uppfyller kraven. Om du i ditt arbete har behov av en webbaserad tjänst för att lagra och dela dokument och filer **bör du använda [[Box]] eller [[Office 365]]/​[[OneDrive]] istället för Dropbox**.
  
 Se även [[molntjänster]] för en jämförelse. Se även [[molntjänster]] för en jämförelse.
  
dropbox.1566292191.txt.gz · Last modified: 2019-08-20 11:09 by cr