User Tools

Site Tools


dropbox

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
dropbox [2017-02-07 13:46]
peterv [Dropbox]
dropbox [2019-08-20 11:09]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Dropbox ====== ====== Dropbox ======
  
-//Dropbox// är en populär webbaserad [[molntjänster|molntjänst]] för att lagra och dela dokument och filer i moln. Se www.dropbox.com. ​(Observera att du inte behöver ha Dropbox installerat för att komma åt filer på Dropbox. Du kan logga in via websidan.)+//Dropbox// är en populär webbaserad [[molntjänster|molntjänst]] för att lagra och dela dokument och filer i moln. Se www.dropbox.com.
  
 Lunds universitet är en svensk myndighet och skyldig att följa svensk lag, bland annat [[personuppgifter|personuppgiftslagen (PUL)]]. Dropbox är en tjänst med servrar i utlandet, och universitetet saknar den kontroll som krävs enligt lagen över eventuella personuppgifter som skulle kunna lagras på denna tjänst. Lunds universitet är en svensk myndighet och skyldig att följa svensk lag, bland annat [[personuppgifter|personuppgiftslagen (PUL)]]. Dropbox är en tjänst med servrar i utlandet, och universitetet saknar den kontroll som krävs enligt lagen över eventuella personuppgifter som skulle kunna lagras på denna tjänst.
dropbox.txt · Last modified: 2019-08-20 11:19 by cr