User Tools

Site Tools


dropbox

This page in English

Dropbox

Dropbox är en populär webbaserad molntjänst för att lagra och dela dokument och filer i moln. Se www.dropbox.com.

Lunds universitet är en svensk myndighet och skyldig att följa svensk lag, bland annat dataskyddsförordningen DSF (GDPR). Dropbox är en tjänst med servrar i utlandet, och universitetet saknar den kontroll som krävs enligt lagen över eventuella personuppgifter som skulle kunna lagras på denna tjänst.

Du får inte använda Dropbox till att lagra dokument eller filer som innehåller personuppgifter eller skyddsvärd information.

Se även fallet med Enköpings kommun, https://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2011-09-30-enkopings-kommun.pdf.

Sveriges lärosäten har istället, genom samarbetsorganet SUNET, gemensamt handlat upp en tjänst som noggrannt uppfyller lagkraven. Denna tjänst heter Box. Även Office 365/OneDrive uppfyller kraven. Om du i ditt arbete har behov av en webbaserad tjänst för att lagra och dela dokument och filer bör du använda Box eller Office 365/OneDrive istället för Dropbox.

Se även molntjänster för en jämförelse.

dropbox.txt · Last modified: 2019-08-20 11:19 by cr