User Tools

Site Tools


doodle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

doodle [2018-11-12 09:21] (current)
cr created
Line 1: Line 1:
 +====== Doodle ======
 +
 +//Doodle// är en populär gratistjänst för att skapa omröstningar och som kan användas fritt av alla i hela världen.
 +
 +Doodle ber om namn på den som röstar, och lagrar därefter namnet, tillsammans med övrig information. Doodle är en tjänst utanför Lunds universitet,​ och följaktligen ligger informationen som Doodle lagrar utanför universitetet. Namn är en [[personuppgifter|personuppgift]]. Doodle saknar avtal med Lunds universitet,​ precis som i stort sett alla andra gratistjänster.
 +
 +<WRAP important>​Doodle lagrar alltså [[personuppgifter]] utanför Lunds universitet. Lunds universitet saknar avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med Doodle för hantering av personuppgifter. **Därför är användning av Doodle sannolikt inte heller tillåten ur personuppgiftssynpunkt.**</​WRAP>​
 +
 +
 +
  
doodle.txt · Last modified: 2018-11-12 09:21 by cr