User Tools

Site Tools


doodle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
doodle [2020-08-20 09:34]
cr
doodle [2020-08-20 09:37] (current)
cr
Line 12: Line 12:
  
   * Om det gäller att boka möte med **andra anställda** på Lunds universitet bör mötesfunktionaliteten i **kalendern i [[Outlook]]** i första hand användas. För mer information om mötesfunktionaliteten i Outlook, se [[https://​support.microsoft.com/​sv-se/​office/​schemal%C3%A4gga-ett-m%C3%B6te-med-andra-5c9877bc-ab91-4a7c-99fb-b0b68d7ea94f|denna supportguide på support.microsoft.com]].   * Om det gäller att boka möte med **andra anställda** på Lunds universitet bör mötesfunktionaliteten i **kalendern i [[Outlook]]** i första hand användas. För mer information om mötesfunktionaliteten i Outlook, se [[https://​support.microsoft.com/​sv-se/​office/​schemal%C3%A4gga-ett-m%C3%B6te-med-andra-5c9877bc-ab91-4a7c-99fb-b0b68d7ea94f|denna supportguide på support.microsoft.com]].
-  * Om det gäller att boka möte med **studenter** är det lämpligt att använda funktionaliteten i **[[Canvas]]**. För mer information om detta, se [[https://​canvas.education.lu.se/​courses/​1182/​pages/​boka-en-motestid-slash-book-a-meeting-time|informationen på canvas.education.lu.se]].+  * Om det gäller att boka möte med **studenter** är det lämpligt att använda funktionaliteten i universitetets ​**[[Canvas]]**. För mer information om detta, se [[https://​canvas.education.lu.se/​courses/​1182/​pages/​boka-en-motestid-slash-book-a-meeting-time|informationen på canvas.education.lu.se]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
  
doodle.txt · Last modified: 2020-08-20 09:37 by cr