User Tools

Site Tools


doodle

Doodle

Doodle är en populär gratistjänst för att skapa omröstningar och som kan användas fritt av alla i hela världen.

Doodle ber om namn på den som röstar, och lagrar därefter namnet, tillsammans med övrig information. Doodle är en tjänst utanför Lunds universitet, och följaktligen ligger informationen som Doodle lagrar utanför universitetet. Namn är en personuppgift. Doodle saknar avtal med Lunds universitet, precis som i stort sett alla andra gratistjänster.

Doodle lagrar alltså personuppgifter utanför Lunds universitet. Lunds universitet saknar avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med Doodle för hantering av personuppgifter. Därför är användning av Doodle sannolikt inte heller tillåten ur personuppgiftssynpunkt.

För mer information, se LU:s medarbetarwebb.

För att schemalägga och boka en mötestid med andra bör du i första hand använda tjänster som finns inom universitetet eller tjänster där det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal med universitetet. Då undviker du problem ur personuppgiftssynpunkt. Exempel på tjänster som är lämpliga att använda:

doodle.txt · Last modified: 2020-08-20 09:37 by cr