User Tools

Site Tools


dj6940

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dj6940 [2008-05-30 18:29] (current)
cr skapad
Line 1: Line 1:
 +====== HP DeskJet 6940 ======
 +
 +{{dj6940.jpg}}
 +
 +Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för bläckstråleskrivare av typen HP DeskJet 6940.
 +
 +
 +
 +===== Dokumentation =====
 +
 +  * {{dj6940-user-guide.pdf|Användarhandbok}}
  
dj6940.txt · Last modified: 2008-05-30 18:29 by cr