User Tools

Site Tools


digitalt_signerad_e-post

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
digitalt_signerad_e-post [2018-09-20 10:21]
cr
digitalt_signerad_e-post [2018-09-20 11:04] (current)
cr
Line 4: Line 4:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Om du skaffar ett [[personligt certifikat ​för e-post]] får du, förutom möjligheten att skicka [[krypterad e-post]], även möjligheten att skicka digitalt signerad e-post.+Om du skaffar ett [[personligt certifikat]] får du, förutom möjligheten att skicka [[krypterad e-post]], även möjligheten att skicka digitalt signerad e-post.
  
 Digitalt signerad e-post skyddar, till skillnad från [[krypterad e-post]], inte själva innehållet i e-postmeddelandet,​ men det innebär att mottagaren kan vara säker på att det är du som skickat meddelandet. Vanlig e-post, som inte innehåller en digital signatur, kan väldigt lätt förfalskas,​ ungefär lika lätt som det är att förfalska avsändaren på ett vanligt vykort. Med en digital signatur i de e-postmeddelanden du skickar, kan mottagaren vara säker på att det är du som skickat meddelandet,​ och inte någon som utger sig för att vara dig. Digitalt signerad e-post skyddar, till skillnad från [[krypterad e-post]], inte själva innehållet i e-postmeddelandet,​ men det innebär att mottagaren kan vara säker på att det är du som skickat meddelandet. Vanlig e-post, som inte innehåller en digital signatur, kan väldigt lätt förfalskas,​ ungefär lika lätt som det är att förfalska avsändaren på ett vanligt vykort. Med en digital signatur i de e-postmeddelanden du skickar, kan mottagaren vara säker på att det är du som skickat meddelandet,​ och inte någon som utger sig för att vara dig.
Line 15: Line 15:
 ===== Så här gör du ===== ===== Så här gör du =====
  
-För att kunna skicka digitalt signerad e-post behöver du först hämta och installera ett [[personligt certifikat ​för e-post]] i din dator.+För att kunna skicka digitalt signerad e-post behöver du först hämta och installera ett [[personligt certifikat]] i din dator.
  
 När du installerat certifikatet i din dator ska du i [[Outlook]],​ under "​Arkiv"​ -> "​Alternativ"​ -> "​Säkerhetscenter"​ -> "​Inställningar för säkerhetscenter..."​ -> "​E-postsäkerhet",​ kunna hitta följande alternativ som i bilden nedan: {{outlook_e-mail_security_preferences_sv.png}} När du installerat certifikatet i din dator ska du i [[Outlook]],​ under "​Arkiv"​ -> "​Alternativ"​ -> "​Säkerhetscenter"​ -> "​Inställningar för säkerhetscenter..."​ -> "​E-postsäkerhet",​ kunna hitta följande alternativ som i bilden nedan: {{outlook_e-mail_security_preferences_sv.png}}
digitalt_signerad_e-post.txt · Last modified: 2018-09-20 11:04 by cr