User Tools

Site Tools


dfs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dfs [2018-05-18 14:02]
cr
dfs [2018-05-18 14:03] (current)
cr
Line 18: Line 18:
 Vid problem med användningen av DFS ska i första hand [[ServiceDesk]] kontaktas. Vid problem med användningen av DFS ska i första hand [[ServiceDesk]] kontaktas.
  
-Har du istället problem med själva W3D3OfficeAddin,​ till exempel att menyn "​W3D3"​ inte visas korrekt i Office-programmen,​ bör du istället kontakta [[LTH Support]] ​på kansliet.+Har du istället problem med själva W3D3OfficeAddin,​ till exempel att menyn "​W3D3"​ inte visas korrekt i Office-programmen,​ bör du istället kontakta [[LTH Support]].
dfs.txt · Last modified: 2018-05-18 14:03 by cr