User Tools

Site Tools


dfs

DFS

DFS står för DokumentFlödesSystem och är ett elektroniskt, webbaserat dokument- och diariesystem som används inom Lunds universitet. Systemet innehåller delar för dokumenthantering, ärendehantering, projekthantering och diarieföring.

DFS är universitetets interna namn på produkten “W3D3” från leverantören FormPipe Software AB. Ägare av systemet är Juridiska enheten, och driftansvar för systemet har LDC.

Även om systemet i grunden är webbaserat finns det även möjlighet att använda en insticksmodul till Microsoft Office, för att underlätta arbetet med dokument i DFS. Se avsnittet W3D3OfficeAddin för mer information om denna insticksmodul.

Mer information om DFS, inklusive riktlinjer m.m.: http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/dokumenthantering

Inloggningssida till DFS: https://dfs.adm.lu.se/

Support

Vid problem med användningen av DFS ska i första hand ServiceDesk kontaktas.

Har du istället problem med själva W3D3OfficeAddin, till exempel att menyn “W3D3” inte visas korrekt i Office-programmen, bör du istället kontakta LTH Support.

dfs.txt · Last modified: 2018-05-18 14:03 by cr