User Tools

Site Tools


design

This is an old revision of the document!


This page in English

Information för anställda på institutionen för Designvetenskaper

Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på institutionens nätverk.

Datordriftgruppen (DDG) har driftansvaret för Designvetenskapers Windows-datorer (för personal, exjobbare och studentlabb). I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.

Kontaktuppgifter

Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:

Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras, kontakta LTH Support.

design.1519204672.txt.gz · Last modified: 2018-02-21 10:17 by cr