User Tools

Site Tools


design

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
design [2018-02-21 10:17]
cr
design [2019-02-19 12:31]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på institutionen för Designvetenskaper ====== ====== Information för anställda på institutionen för Designvetenskaper ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på institutionens nätverk+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.design.lth.se/​|institutionen för Designvetenskaper]]
  
 <WRAP box> <WRAP box>
design.txt · Last modified: 2019-02-19 12:31 by cr