User Tools

Site Tools


design

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
design [2017-02-04 15:41]
cr
design [2019-02-19 12:31]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på institutionen för Designvetenskaper ====== ====== Information för anställda på institutionen för Designvetenskaper ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på institutionens nätverk+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.design.lth.se/​|institutionen för Designvetenskaper]]
  
 <WRAP box> <WRAP box>
Line 17: Line 17:
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].  ​+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].  ​
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
design.txt · Last modified: 2019-02-19 12:31 by cr