User Tools

Site Tools


design

This page in English

Information för anställda på institutionen för Designvetenskaper

Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på institutionen för Designvetenskaper.

Datordriftgruppen (DDG) har driftansvaret för Designvetenskapers Windows-datorer (för personal, exjobbare och studentlabb). I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.

Kontaktuppgifter

Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:

Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras, kontakta LTH Support.

design.txt · Last modified: 2019-02-19 12:31 by cr