User Tools

Site Tools


Command disabled: media
ddg

This page in English

Datordriftgruppen LTH (DDG)

en del av IT vid Lunds universitet

Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar, samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt eller institutioner som anlitar support från DDG.

Anställda i DDG: http://www.lth.se/omlth/ledning-och-organisation/lths-kansli/datordrift/

Kontakt

Support

Hur du enklast och säkrast kontaktar DDG i supportärenden finns beskrivet på sidan LTH Support.

ddg.txt · Last modified: 2019-06-03 15:50 by peterv