User Tools

Site Tools


ddg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ddg [2017-09-18 10:56]
cr
ddg [2019-06-03 15:50] (current)
peterv [Datordriftgruppen LTH (DDG)]
Line 3: Line 3:
 ====== Datordriftgruppen LTH (DDG) ====== ====== Datordriftgruppen LTH (DDG) ======
  
-Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom ​en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd ​av LTH Gemensamt+//en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​
  
-Läs mer om DDG på http://​www.lth.se/​omlth/​lthsledning/lth-kansli/datordriftgruppen/+Datordriftgruppen LTH, förkortad ​DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser ​på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt eller institutioner som anlitar support från DDG. 
 + 
 +Anställda i DDG: http://​www.lth.se/​omlth/​ledning-och-organisation/lths-kansli/datordrift/
  
  
ddg.1505724972.txt.gz · Last modified: 2017-09-18 10:56 by cr