User Tools

Site Tools


ddg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ddg [2007-03-02 16:02]
cr skapad
ddg [2019-06-03 15:50] (current)
peterv [Datordriftgruppen LTH (DDG)]
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​ddg|This page in English]]</​wrap>​
 +
 ====== Datordriftgruppen LTH (DDG) ====== ====== Datordriftgruppen LTH (DDG) ======
  
-Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar ​bland annat gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer för personal som är anställd av LTH Gemensamt.+//en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​ 
 + 
 +Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar ​bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, ​gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer ​och arbetsplatser ​för personal som är anställd av LTH Gemensamt ​eller institutioner som anlitar support från DDG. 
 + 
 +Anställda i DDG: http://​www.lth.se/​omlth/​ledning-och-organisation/​lths-kansli/​datordrift/​ 
 + 
 + 
 +===== Kontakt ===== 
 + 
 +==== Support ==== 
 + 
 +Hur du enklast och säkrast kontaktar DDG i supportärenden finns beskrivet på sidan [[LTH Support]]. 
  
-Läs mer om DDG på http://​www.ddg.lth.se/​. 
ddg.1172847749.txt.gz · Last modified: 2007-03-02 16:02 by cr