User Tools

Site Tools


ddg

This is an old revision of the document!


Datordriftgruppen LTH (DDG)

Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar bland annat gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar, samt datorer för personal som är anställd av LTH Gemensamt.

Läs mer om DDG på http://www.ddg.lth.se/.

ddg.1172847749.txt.gz · Last modified: 2007-03-02 16:02 by cr