User Tools

Site Tools


ddg

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ddg [2019-02-13 10:17]
cr
ddg [2019-06-03 15:50]
peterv [Datordriftgruppen LTH (DDG)]
Line 5: Line 5:
 //en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​ //en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​
  
-Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt. ​+Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt ​eller institutioner som anlitar support från DDG.
  
-Läs mer om DDG på www.lth.se/​omlth/​lthsledning/lth-kansli/datordriftgruppen/+Anställda i DDG: http://www.lth.se/​omlth/​ledning-och-organisation/lths-kansli/datordrift/
  
  
ddg.txt · Last modified: 2019-06-03 15:50 by peterv