User Tools

Site Tools


ddg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
ddg [2019-02-13 10:17]
cr
ddg [2019-02-13 10:18]
cr
Line 5: Line 5:
 //en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​ //en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​
  
-Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt. ​+Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt ​eller institutioner som anlitar support från DDG.
  
 Läs mer om DDG på www.lth.se/​omlth/​lthsledning/​lth-kansli/​datordriftgruppen/​ Läs mer om DDG på www.lth.se/​omlth/​lthsledning/​lth-kansli/​datordriftgruppen/​
ddg.txt · Last modified: 2019-06-03 15:50 by peterv