User Tools

Site Tools


ddg

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ddg [2015-06-09 18:14]
manuel [Datordriftgruppen LTH (DDG)]
ddg [2019-02-13 10:18]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Datordriftgruppen LTH (DDG) ====== ====== Datordriftgruppen LTH (DDG) ======
  
-Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt. ​+//en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​ 
 + 
 +Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt ​eller institutioner som anlitar support från DDG. 
 + 
 +Läs mer om DDG på www.lth.se/​omlth/​lthsledning/​lth-kansli/​datordriftgruppen/​ 
 + 
 + 
 +===== Kontakt ===== 
 + 
 +==== Support ==== 
 + 
 +Hur du enklast och säkrast kontaktar DDG i supportärenden finns beskrivet på sidan [[LTH Support]]. 
  
-Läs mer om DDG på http://​www.student.lth.se/​servicefunktioner/​datorsupport/​. 
ddg.txt · Last modified: 2019-06-03 15:50 by peterv