User Tools

Site Tools


ddg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
ddg [2015-06-09 18:14]
manuel [Datordriftgruppen LTH (DDG)]
ddg [2019-02-13 10:17]
cr
Line 2: Line 2:
  
 ====== Datordriftgruppen LTH (DDG) ====== ====== Datordriftgruppen LTH (DDG) ======
 +
 +//en del av IT vid [[https://​www.lu.se|Lunds universitet]]//​
  
 Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt. ​ Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar,​ samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt. ​
  
-Läs mer om DDG på http://www.student.lth.se/servicefunktioner/datorsupport/.+Läs mer om DDG på www.lth.se/omlth/​lthsledning/​lth-kansli/datordriftgruppen/ 
 + 
 + 
 +===== Kontakt ===== 
 + 
 +==== Support ==== 
 + 
 +Hur du enklast och säkrast kontaktar DDG i supportärenden finns beskrivet på sidan [[LTH Support]]. 
 + 
ddg.txt · Last modified: 2019-06-03 15:50 by peterv