User Tools

Site Tools


ddg

This page in English

Datordriftgruppen LTH (DDG)

Datordriftgruppen LTH, förkortad DDG, ansvarar bland annat för gemensamma datorresurser på LTH. Detta inkluderar, förutom en del centrala system, gemensamma studentdatorer och studentdatorsalar, samt datorer och arbetsplatser för personal som är anställd av LTH Gemensamt.

Läs mer om DDG på http://www.lth.se/omlth/lthsledning/lth-kansli/datordriftgruppen/

ddg.txt · Last modified: 2015-06-22 00:53 by perf