User Tools

Site Tools


datornamn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
datornamn [2019-11-07 12:33]
peterv [Hur vet jag vad min dator heter?]
datornamn [2019-11-07 13:12] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-<wrap info>​[[en:​computername|This page in English]]</​wrap>​+<wrap info>​[[en:​computer name|This page in English]]</​wrap>​
  
 ====== Datornamn ====== ====== Datornamn ======
Line 11: Line 11:
   - Du får nu fram ett fönster där du kan hitta din dators namn.   - Du får nu fram ett fönster där du kan hitta din dators namn.
  
-==== Om det inte funkar ​====+==== Mer information ​====
  
 {{datornamn-0.jpg?​300 ​ }} Våra datornamn bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna. {{datornamn-0.jpg?​300 ​ }} Våra datornamn bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna.
datornamn.1573126390.txt.gz · Last modified: 2019-11-07 12:33 by peterv