User Tools

Site Tools


datornamn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
datornamn [2017-09-18 12:29]
cr
datornamn [2017-09-18 12:30] (current)
cr
Line 35: Line 35:
 === Kårhuset === === Kårhuset ===
  
-I Kårhuset är ändelsen ''​.kansli.lth.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.kansli.lth.se</​code>​ +I Kårhuset är ändelsen ''​.kh.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.kh.lth.lu.se</​code>​
- +
-<del>I Kårhuset är ändelsen ''​.kh.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.kh.lth.lu.se</​code></​del>+
  
  
datornamn.txt · Last modified: 2017-09-18 12:30 by cr