User Tools

Site Tools


datornamn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
datornamn [2015-07-02 09:42]
cr
datornamn [2019-11-07 13:12] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-<wrap info>​[[en:​computername|This page in English]]</​wrap>​+<wrap info>​[[en:​computer name|This page in English]]</​wrap>​
  
 ====== Datornamn ====== ====== Datornamn ======
  
 ===== Hur vet jag vad min dator heter? ===== ===== Hur vet jag vad min dator heter? =====
 +Ibland uppstår behovet att veta vad din dator heter. Det kan exempelvis vara om du behöver använda [[fjärrskrivbord]] och komma åt den utifrån, men det kan även vara om du behöver felanmäla den till [[LTH Support]].
  
-{{datornamn-0.jpg?​300 ​ }} Ibland uppstår behovet att veta vad din dator heterDet kan exempelvis vara om du behöver använda [[fjärrskrivbord]] och komma åt den utifrån, men det kan även vara om du behöver felanmäla den till [[Helpdesk]].+==== Enkla metoden ==== 
 +  - Ta fram ett Utforskar-fönster (Håll ned fönstertangenten och tryck på E-tangenten). 
 +  - Högerklicka "​Min ​dator" ("This PC") och välj "​Egenskaper"​ ("​Properties). 
 +  - Du får nu fram ett fönster där du kan hitta din dators namn.
  
-Våra datornamn bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna.+==== Mer information ==== 
 + 
 +{{datornamn-0.jpg?​300 ​ }} Våra datornamn bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna.
  
 Var stöldskyddsetiketten sitter på datorn kan variera mellan olika datormodeller,​ men den ska alltid vara placerad någonstans väl synligt på själva datorlådan. Var stöldskyddsetiketten sitter på datorn kan variera mellan olika datormodeller,​ men den ska alltid vara placerad någonstans väl synligt på själva datorlådan.
Line 26: Line 32:
 ==== Kansli LTH ==== ==== Kansli LTH ====
  
-**På [[kansli|LTH:​s kansli]] består datornamnet av ett prefix, normalt ''​klth'',​ omedelbart följt av de sex siffrorna**. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis ''​LU123456'',​ heter den datorn med största sannolikhet:​ <​code>​klth123456</​code>​ Det fullständiga namnet som ska användas med [[fjärrskrivbord]] är normalt datornamnet följt av ändelsen ''​.kansli.lth.se''​. I detta exempel ​blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.kansli.lth.se</​code>​+**På [[kansli|LTH:​s kansli]] består datornamnet av ett prefix, normalt ''​klth'',​ omedelbart följt av de sex siffrorna**. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis ''​LU123456'',​ heter den datorn med största sannolikhet:​ <​code>​klth123456</​code>​ Det fullständiga namnet som ska användas med [[fjärrskrivbord]] är normalt datornamnet följt av en ändelse som är specifik för varje hus. 
 + 
 +=== E-huset === 
 + 
 +I E-huset är ändelsen ''​.e.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet ​blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.e.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Kårhuset === 
 + 
 +I Kårhuset är ändelsen ''​.kh.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.kh.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Navet === 
 + 
 +I Navet är ändelsen ''​.navet.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.navet.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Studiecentrum === 
 + 
 +I Studiecentrum är ändelsen ''​.sc.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.sc.lth.lu.se</​code>​
  
  
Line 41: Line 66:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Är du osäker eller har du fler frågor om namnet på din dator? Kontakta [[Helpdesk]].+Är du osäker eller har du fler frågor om namnet på din dator? Kontakta [[LTH Support]].
  
  
datornamn.1435822967.txt.gz · Last modified: 2015-07-02 09:42 by cr