User Tools

Site Tools


datornamn

This is an old revision of the document!


This page in english

Hur vet jag vad min dator heter?

ASCII Ibland uppstår behovet att veta vad din dator heter. Det kan exempelvis vara om du behöver använda fjärrskrivbord och komma åt den utifrån, men det kan även vara om du behöver felanmäla den till Helpdesk.

ASCII Våra datornamn bildas normalt med hjälp av datorns stöldmärkningsnummer. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna.

Var stöldskyddsetiketten sitter på datorn kan variera mellan olika datormodeller, men den ska alltid vara placerad någonstans väl synligt på själva datorlådan.

På etiketten finns det ett unikt sexsiffrigt nummer som föregås av bokstäverna LU. Det är detta sexsiffriga nummer som normalt används i datornamnet. I exemplet i bilderna på denna sida står det LU142263 och det sexsiffriga stöldmärkningsnumret är alltså 142263.

  • LTH:s kansli består datornamnet av ett prefix, normalt klth, omedelbart följt av de sex siffrorna. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis LU123456, heter den datorn med största sannolikhet:
    klth123456
  • kansli N består datornamnet av prefixet kn, omedelbart följt av de sex siffrorna. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis LU123456, heter den datorn med största sannolikhet:
    kn123456
  • EIT är alla datorer tydligt märkta med en separat etikett med datorns namn.

Om du ska använda fjärrskrivbord behöver du ange datorns fullständiga namn. Det fullständiga namnet är datornamnet följt av en ändelse.

  • **På LTH:s kansli är det fullständiga namnet normalt datornamnet följt av ändelsen .kansli.lth.se. Är det sexsiffriga numret 123456 blir det fullständiga namnet:
    klth123456.kansli.lth.se

Tilläggas kan att de tio siffrorna 202100 3211 är Lunds universitets organisationsnummer. Det organisationsnumret finns också alltid med på alla stöldskyddsetiketter, men hör alltså inte ihop med datornamnet.

Är du osäker eller har du fler frågor om namnet på din dator? Kontakta Helpdesk.

datornamn.1435820779.txt.gz · Last modified: 2015-07-02 09:06 by cr