User Tools

Site Tools


datornamn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
datornamn [2014-05-14 15:44]
cr
datornamn [2019-11-07 13:12] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== Hur vet jag vad min dator heter? ======+<wrap info>​[[en:​computer name|This page in English]]</​wrap>​
  
-{{  datornamn-0.jpg?​300}} Ibland uppstår behovet att veta vad din dator heter. Det kan exempelvis vara om du behöver använda [[fjärrskrivbord]] och komma åt den utifrån, men det kan även vara om du behöver felanmäla den till [[Helpdesk]].+====== Datornamn ======
  
-Datornamn ​på kansliet ​bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilden till höger.+===== Hur vet jag vad min dator heter? ===== 
 +Ibland uppstår behovet att veta vad din dator heter. Det kan exempelvis vara om du behöver använda [[fjärrskrivbord]] och komma åt den utifrån, men det kan även vara om du behöver felanmäla den till [[LTH Support]]. 
 + 
 +==== Enkla metoden ==== 
 +  - Ta fram ett Utforskar-fönster (Håll ned fönstertangenten och tryck på E-tangenten). 
 +  - Högerklicka "Min dator" ("This PC") och välj "​Egenskaper"​ ("​Properties). 
 +  - Du får nu fram ett fönster där du kan hitta din dators namn. 
 + 
 +==== Mer information ==== 
 + 
 +{{datornamn-0.jpg?​300 ​ }} Våra datornamn ​bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna.
  
 Var stöldskyddsetiketten sitter på datorn kan variera mellan olika datormodeller,​ men den ska alltid vara placerad någonstans väl synligt på själva datorlådan. Var stöldskyddsetiketten sitter på datorn kan variera mellan olika datormodeller,​ men den ska alltid vara placerad någonstans väl synligt på själva datorlådan.
  
-På etiketten finns det ett unikt sexsiffrigt nummer som föregås av bokstäverna ''​LU''​. Det är detta sexsiffriga nummer som används i datornamnet. **Datornamnet ​består av ett prefix, normalt ''​klth'',​ omedelbart följt av de sex siffrorna**.+{{  datornamn-1.jpg?​300}} ​På etiketten finns det ett unikt sexsiffrigt nummer som föregås av bokstäverna ''​LU''​. Det är detta sexsiffriga nummer som normalt ​används i datornamnet. ​I exemplet i bilderna på denna sida står det ''​LU142263''​ och det sexsiffriga stöldmärkningsnumret är alltså ''​142263''​. 
 + 
 +Datornamnet bildas ofta som ett prefix omedelbart följt av dessa sex siffror. 
 + 
 +Om du ska använda [[fjärrskrivbord]] behöver du istället ange datorns //​fullständiga//​ namn. Det fullständiga namnet är datornamnet följt av en särskild ändelse. 
 + 
 +<WRAP clear></​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP tip> 
 +De tio siffrorna ''​202100 3211''​ är Lunds universitets organisationsnummer. Det organisationsnumret finns också alltid med på alla stöldskyddsetiketter,​ men hör alltså inte ihop med datornamnet. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 +==== Kansli LTH ==== 
 + 
 +**På [[kansli|LTH:​s kansli]] ​består ​datornamnet ​av ett prefix, normalt ''​klth'',​ omedelbart följt av de sex siffrorna**. ​Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis ''​LU123456'',​ heter den datorn med största sannolikhet:​ <​code>​klth123456</​code>​ Det fullständiga namnet som ska användas med [[fjärrskrivbord]] är normalt datornamnet följt av en ändelse som är specifik för varje hus. 
 + 
 +=== E-huset === 
 + 
 +I E-huset är ändelsen ''​.e.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.e.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Kårhuset === 
 + 
 +I Kårhuset är ändelsen ''​.kh.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.kh.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Navet === 
 + 
 +I Navet är ändelsen ''​.navet.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.navet.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Studiecentrum === 
 + 
 +I Studiecentrum är ändelsen ''​.sc.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.sc.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +==== Kansli N ==== 
 + 
 +**På [[kanslin|kansli N]] består datornamnet av ett prefix, normalt ''​kn'',​ omedelbart följt av de sex siffrorna**. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis ''​LU123456'',​ heter den datorn med största sannolikhet:​ <​code>​kn123456</​code>​ Det fullständiga namnet som ska användas med [[fjärrskrivbord]] är normalt datornamnet följt av ändelsen ''​.kanslimn.lu.se''​. I detta exempel blir då det fullständiga namnet: <​code>​kn123456.kanslimn.lu.se</​code>​ 
  
-Först ett påhittat exempel. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis ''​LU123456'',​ heter den datorn med största sannolikhet:​ <​code>​klth123456</​code>​+==== EIT ====
  
-{{  datornamn-1.jpg?300}} I det verkliga exemplet i bilderna till höger står det ''​LU142263''​. ​Den datorn ​heter följdaktligen: <​code>​klth142263</​code>​+**På [[EIT]] är alla datorer tydligt märkta med en separat etikett med datorns namn**, och stöldmärkningsnumret används alltså inteDet fullständiga namnet som ska användas med [[fjärrskrivbord]] är normalt datornamnet följt av ändelsen ​''​.eit.lth.se''​. ​Heter datorn ​''​DATORNAMN''​ blir då det fullständiga namnet: <​code>​datornamn.eit.lth.se</​code>​
  
-Om du ska använda [[fjärrskrivbord]] behöver du ange datorns //​fullständiga//​ namn. Det fullständiga namnet är datornamnet normalt följt av ändelsen ''​.kansli.lth.se'',​ dvs i exempelfallet med datorn i bilderna till höger: <​code>​klth142263.kansli.lth.se</​code>​ 
  
-Tilläggas kan att de tio siffrorna ''​202100 3211''​ är Lunds universitets organisationsnummer. Det organisationsnumret finns också alltid med på alla stöldskyddsetiketter,​ men hör alltså inte ihop med datornamnet.+===== Support =====
  
-Är du osäker eller har du fler frågor om namnet på din dator? Kontakta [[Helpdesk]].+Är du osäker eller har du fler frågor om namnet på din dator? Kontakta [[LTH Support]].
  
  
datornamn.1400075095.txt.gz · Last modified: 2014-05-14 15:44 by cr