User Tools

Site Tools


datornamn

This is an old revision of the document!


Hur vet jag vad min dator heter?

ASCII Ibland uppstår behovet att veta vad din dator heter. Det kan exempelvis vara om du behöver använda fjärrskrivbord, men det kan även vara om du behöver felanmäla den till Helpdesk.

Datornamn på kansliet bildas normalt med hjälp av datorns stöldmärkningsnummer. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns en särskild stöldskyddsetikett. Se bilden till höger.

Var stöldskyddsetiketten sitter på datorn kan variera mellan olika datormodeller, men den ska alltid vara placerad någonstans väl synligt på själva datorlådan.

På etiketten finns det ett unikt sexsiffrigt nummer som föregås av bokstäverna LU. Det är detta sexsiffriga nummer som används i datornamnet. Datornamnet består av ett prefix, normalt kansli, omedelbart följt av de sex siffrorna.

Först ett påhittat exempel. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis LU123456, heter den datorn med största sannolikhet:

kansli123456

ASCII I det verkliga exemplet i bilderna till höger står det LU142263. Den datorn heter följdaktligen:

kansli142263

Om du ska använda fjärrskrivbord behöver du ange datorns fullständiga namn. Det fullständiga namnet är datornamnet normalt följt av ändelsen .kansli.lth.se, dvs i exempelfallet med datorn i bilderna till höger:

kansli142263.kansli.lth.se

Tilläggas kan att de tio siffrorna 202100 3211 är Lunds universitets organisationsnummer. Det organisationsnumret finns också alltid med på alla stöldskyddsetiketter, men hör alltså inte ihop med datornamnet.

Är du osäker eller har du fler frågor om namnet på din dator? Kontakta Helpdesk.

datornamn.1311247631.txt.gz · Last modified: 2011-07-21 13:27 by cr