User Tools

Site Tools


datornamn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
datornamn [2011-07-21 13:25]
cr skapad
datornamn [2019-11-07 13:12] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== Hur vet jag vad min dator heter? ======+<wrap info>​[[en:​computer name|This page in English]]</​wrap>​
  
-{{  datornamn-0.jpg?​300}} Ibland uppstår behovet att veta vad din dator heter. Det kan exempelvis vara om du behöver använda [[fjärrskrivbord]],​ men det kan även vara om du behöver felanmäla den till [[Helpdesk]].+====== Datornamn ======
  
-Datornamn ​på kansliet ​bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns en särskild stöldskyddsetikett. Se bilden till höger.+===== Hur vet jag vad min dator heter? ===== 
 +Ibland uppstår behovet att veta vad din dator heter. Det kan exempelvis vara om du behöver använda [[fjärrskrivbord]] och komma åt den utifrån, men det kan även vara om du behöver felanmäla den till [[LTH Support]]. 
 + 
 +==== Enkla metoden ==== 
 +  - Ta fram ett Utforskar-fönster (Håll ned fönstertangenten och tryck på E-tangenten). 
 +  - Högerklicka "Min dator" ("This PC") och välj "​Egenskaper"​ ("​Properties). 
 +  - Du får nu fram ett fönster där du kan hitta din dators namn. 
 + 
 +==== Mer information ==== 
 + 
 +{{datornamn-0.jpg?​300 ​ }} Våra datornamn ​bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför ​en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna.
  
 Var stöldskyddsetiketten sitter på datorn kan variera mellan olika datormodeller,​ men den ska alltid vara placerad någonstans väl synligt på själva datorlådan. Var stöldskyddsetiketten sitter på datorn kan variera mellan olika datormodeller,​ men den ska alltid vara placerad någonstans väl synligt på själva datorlådan.
  
-På etiketten finns det ett unikt sexsiffrigt nummer som föregås av bokstäverna ''​LU''​. Det är detta sexsiffriga nummer som används i datornamnet. **Datornamnet ​består av ett prefix, normalt ''​kansli'',​ omedelbart följt av de sex siffrorna**.+{{  datornamn-1.jpg?​300}} ​På etiketten finns det ett unikt sexsiffrigt nummer som föregås av bokstäverna ''​LU''​. Det är detta sexsiffriga nummer som normalt ​används i datornamnet. ​I exemplet i bilderna på denna sida står det ''​LU142263''​ och det sexsiffriga stöldmärkningsnumret är alltså ''​142263''​. 
 + 
 +Datornamnet bildas ofta som ett prefix omedelbart följt av dessa sex siffror. 
 + 
 +Om du ska använda [[fjärrskrivbord]] behöver du istället ange datorns //​fullständiga//​ namn. Det fullständiga namnet är datornamnet följt av en särskild ändelse. 
 + 
 +<WRAP clear></​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP tip> 
 +De tio siffrorna ''​202100 3211''​ är Lunds universitets organisationsnummer. Det organisationsnumret finns också alltid med på alla stöldskyddsetiketter,​ men hör alltså inte ihop med datornamnet. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 +==== Kansli LTH ==== 
 + 
 +**På [[kansli|LTH:​s kansli]] ​består ​datornamnet ​av ett prefix, normalt ''​klth'',​ omedelbart följt av de sex siffrorna**. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis ''​LU123456'',​ heter den datorn med största sannolikhet:​ <​code>​klth123456</​code>​ Det fullständiga namnet som ska användas med [[fjärrskrivbord]] är normalt datornamnet följt av en ändelse som är specifik för varje hus. 
 + 
 +=== E-huset === 
 + 
 +I E-huset är ändelsen ''​.e.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.e.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Kårhuset === 
 + 
 +I Kårhuset är ändelsen ''​.kh.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.kh.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Navet === 
 + 
 +I Navet är ändelsen ''​.navet.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.navet.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +=== Studiecentrum === 
 + 
 +I Studiecentrum är ändelsen ''​.sc.lth.lu.se''​. I det tidigare exemplet blir då det fullständiga namnet: <​code>​klth123456.sc.lth.lu.se</​code>​ 
 + 
 + 
 +==== Kansli N ==== 
 + 
 +**På [[kanslin|kansli ​N]] består datornamnet av ett prefix, normalt ''​kn'',​ omedelbart följt av de sex siffrorna**. ​Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis ''​LU123456'',​ heter den datorn med största sannolikhet:​ <​code>​kn123456</​code>​ Det fullständiga namnet som ska användas med [[fjärrskrivbord]] är normalt datornamnet följt av ändelsen ''​.kanslimn.lu.se''​. I detta exempel blir då det fullständiga namnet: <​code>​kn123456.kanslimn.lu.se</​code>​ 
  
-Ett påhittat exempel. Står det på stöldskyddsetiketten exempelvis ''​LU123456'',​ heter den datorn med största sannolikhet:​ <​code>​kansli123456</​code>​+==== EIT ====
  
-{{  datornamn-1.jpg?300}} I det verkliga exemplet i bilderna till höger står det ''​LU142263''​. ​Den datorn ​heter följdaktligen: <​code>​kansli142263</​code>​+**På [[EIT]] är alla datorer tydligt märkta med en separat etikett med datorns namn**, och stöldmärkningsnumret används alltså inteDet fullständiga namnet som ska användas med [[fjärrskrivbord]] är normalt datornamnet följt av ändelsen ​''​.eit.lth.se''​. ​Heter datorn ​''​DATORNAMN''​ blir då det fullständiga namnet: <​code>​datornamn.eit.lth.se</​code>​
  
-Om du ska använda [[fjärrskrivbord]] behöver du ange datorns //​fullständiga//​ namn. Det fullständiga namnet är datornamnet normalt följt av ändelsen ''​.kansli.lth.se'',​ dvs i exempelfallet med datorn i bilderna till höger: <​code>​kansli142263.kansli.lth.se</​code>​ 
  
-Tilläggas kan att de tio siffrorna ''​202100 3211''​ är Lunds universitets organisationsnummer. Det organisationsnumret finns också alltid med på alla stöldskyddsetiketter,​ men hör alltså inte ihop med datornamnet.+===== Support =====
  
-Är du osäker eller har du fler frågor om namnet på din dator? Kontakta [[Helpdesk]].+Är du osäker eller har du fler frågor om namnet på din dator? Kontakta [[LTH Support]].
  
  
datornamn.1311247521.txt.gz · Last modified: 2011-07-21 13:25 by cr