User Tools

Site Tools


datornamn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
datornamn [2019-11-07 12:33]
peterv [Hur vet jag vad min dator heter?]
datornamn [2019-11-07 12:39]
peterv [Om det inte funkar]
Line 11: Line 11:
   - Du får nu fram ett fönster där du kan hitta din dators namn.   - Du får nu fram ett fönster där du kan hitta din dators namn.
  
-==== Om det inte funkar ​====+==== Mer information ​====
  
 {{datornamn-0.jpg?​300 ​ }} Våra datornamn bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna. {{datornamn-0.jpg?​300 ​ }} Våra datornamn bildas normalt med hjälp av datorns //​stöldmärkningsnummer//​. Datorn är alltid stöldskyddsmärkt och på datorn finns därför en särskild stöldskyddsetikett. Se bilderna.
datornamn.txt · Last modified: 2019-11-07 13:12 by cr