User Tools

Site Tools


datormus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
datormus [2012-02-03 17:22]
cr
datormus [2017-09-18 12:25] (current)
cr
Line 8: Line 8:
 De flesta av våra datormöss är av optisk typ, som innebär att datormusen fungerar som så att den löpande själv "​läser av" sitt underlag för att avgöra om den har rört sig. Har underlaget blivit dammigt eller smutsigt fungerar tyvärr avläsningen dåligt, och kan resultera i de effekter som beskrivs ovan. De flesta av våra datormöss är av optisk typ, som innebär att datormusen fungerar som så att den löpande själv "​läser av" sitt underlag för att avgöra om den har rört sig. Har underlaget blivit dammigt eller smutsigt fungerar tyvärr avläsningen dåligt, och kan resultera i de effekter som beskrivs ovan.
  
-Upplever du problem med datormusen, testa därför först att torka rent underlaget, dvs den del av bordet där du har datormusen. Använder du en musmatta, testa att göra rent den. Skulle den inte gå att göra ren, be att få en ny musmatta utav [[Intendenturen]] eller [[Helpdesk]].+Upplever du problem med datormusen, testa därför först att torka rent underlaget, dvs den del av bordet där du har datormusen. Använder du en musmatta, testa att göra rent den. Skulle den inte gå att göra ren, be att få en ny musmatta utav [[LTH Support]].
  
-Först om detta inte hjälper är det dags att prova att byta ut datormusen. Kontakta i så fall [[Helpdesk]].+Först om detta inte hjälper är det dags att prova att byta ut datormusen. Kontakta ​även detta fall [[LTH Support]].
  
  
Line 25: Line 25:
   - Vänta några sekunder och testa sedan att datormusen fungerar.   - Vänta några sekunder och testa sedan att datormusen fungerar.
  
-Har du frågor eller problem med ovanstående,​ kontakta [[Helpdesk]].+Har du frågor eller problem med ovanstående,​ kontakta [[LTH Support]].
  
-Har datormusen blivit väldigt sliten eller grovt smutsig är dock det enklaste ofta att byta ut den. Kontakta i så fall [[Helpdesk]]. Vi har datormöss på lager.+Har datormusen blivit väldigt sliten eller grovt smutsig är dock det enklaste ofta att byta ut den. Kontakta i så fall [[LTH Support]]. Vi har datormöss på lager.
  
  
datormus.1328286136.txt.gz · Last modified: 2012-02-03 17:22 by cr