User Tools

Site Tools


certifikat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
certifikat [2007-03-02 16:56]
cr
certifikat [2007-11-28 13:20] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 På arbetsdatorerna är certifikatet förinstallerat,​ och man får således alltså ingen varning. På en annan dator kan man dock vid användning av tjänsterna få upp en varning om ett okänt säkerhetscertifikat. Detta beror på att den datorn inte känner till vårt certifikat. På arbetsdatorerna är certifikatet förinstallerat,​ och man får således alltså ingen varning. På en annan dator kan man dock vid användning av tjänsterna få upp en varning om ett okänt säkerhetscertifikat. Detta beror på att den datorn inte känner till vårt certifikat.
  
-Den enkla lösningen på problemet är att kontrollera att certifikatet är utgivet av "​Datordriftgruppen LTH CA" och sedan klicka på "​Ja"​ för att installera ​certifikatet.+Den enkla lösningen på problemet är att kontrollera att certifikatet är utgivet av "​Datordriftgruppen LTH CA" och sedan klicka på "​Ja"​ för att godkänna ​certifikatet.
  
 En alternativ lösning är att installera DDG:s certifikat på datorn. Då slipper man även en varning när man ansluter påföljande gånger. Gör så här för att installera certifikatet på din dator: En alternativ lösning är att installera DDG:s certifikat på datorn. Då slipper man även en varning när man ansluter påföljande gånger. Gör så här för att installera certifikatet på din dator:
certifikat.txt · Last modified: 2007-11-28 13:20 by cr