User Tools

Site Tools


certifikat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
certifikat [2007-03-02 16:39]
cr skapad
certifikat [2007-11-28 13:20] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 På arbetsdatorerna är certifikatet förinstallerat,​ och man får således alltså ingen varning. På en annan dator kan man dock vid användning av tjänsterna få upp en varning om ett okänt säkerhetscertifikat. Detta beror på att den datorn inte känner till vårt certifikat. På arbetsdatorerna är certifikatet förinstallerat,​ och man får således alltså ingen varning. På en annan dator kan man dock vid användning av tjänsterna få upp en varning om ett okänt säkerhetscertifikat. Detta beror på att den datorn inte känner till vårt certifikat.
  
-Den enkla lösningen på problemet är att kontrollera att certifikatet är utgivet av "​Datordriftgruppen LTH CA" och sedan klicka på "​Ja"​ för att installera certifikatet.+Den enkla lösningen på problemet är att kontrollera att certifikatet är utgivet av "​Datordriftgruppen LTH CA" och sedan klicka på "​Ja"​ för att godkänna certifikatet. 
 + 
 +En alternativ lösning är att installera ​DDG:s certifikat på datorn. Då slipper man även en varning när man ansluter påföljande gånger. Gör så här för att installera certifikatet på din dator: 
 + 
 +  - Gå till http://​www.ddg.lth.se/​certifikat.php. 
 +  - Följ länken för att hämta och installera certifikatet. 
 +  - När ett fönster dyker upp som frågar vad du vill göra med certifikatet, välj "​Öppna"​. 
 +  - Välj sedan "​Installera certifikat..."​ och följ anvisningarna.
  
-En alternativ lösning är att installera certifikatet på datorn. Då slipper man även en varning när man ansluter påföljande gånger. FIXME 
certifikat.1172849960.txt.gz · Last modified: 2007-03-02 16:39 by cr