User Tools

Site Tools


certifikat

This is an old revision of the document!


Certifikat

DDG använder säkerhetscertifikat för våra webbtjänster. Användning av certifikatet möjliggör att en krypterad anslutning upprättas vid kommunikation med webbtjänsterna. Krypterad kommunikation är extra viktigt att använda då man ansluter hemifrån eller från offentliga platser.

På arbetsdatorerna är certifikatet förinstallerat, och man får således alltså ingen varning. På en annan dator kan man dock vid användning av tjänsterna få upp en varning om ett okänt säkerhetscertifikat. Detta beror på att den datorn inte känner till vårt certifikat.

Den enkla lösningen på problemet är att kontrollera att certifikatet är utgivet av “Datordriftgruppen LTH CA” och sedan klicka på “Ja” för att installera certifikatet.

En alternativ lösning är att installera certifikatet på datorn. Då slipper man även en varning när man ansluter påföljande gånger. FIXME

certifikat.1172849960.txt.gz · Last modified: 2007-03-02 16:39 by cr