User Tools

Site Tools


certifikat

Certifikat

DDG använder säkerhetscertifikat för våra webbtjänster. Användning av certifikatet möjliggör att en krypterad anslutning upprättas vid kommunikation med webbtjänsterna. Krypterad kommunikation är extra viktigt att använda då man ansluter hemifrån eller från offentliga platser.

På arbetsdatorerna är certifikatet förinstallerat, och man får således alltså ingen varning. På en annan dator kan man dock vid användning av tjänsterna få upp en varning om ett okänt säkerhetscertifikat. Detta beror på att den datorn inte känner till vårt certifikat.

Den enkla lösningen på problemet är att kontrollera att certifikatet är utgivet av “Datordriftgruppen LTH CA” och sedan klicka på “Ja” för att godkänna certifikatet.

En alternativ lösning är att installera DDG:s certifikat på datorn. Då slipper man även en varning när man ansluter påföljande gånger. Gör så här för att installera certifikatet på din dator:

  1. Följ länken för att hämta och installera certifikatet.
  2. När ett fönster dyker upp som frågar vad du vill göra med certifikatet, välj “Öppna”.
  3. Välj sedan “Installera certifikat…” och följ anvisningarna.
certifikat.txt · Last modified: 2007-11-28 13:20 by cr