User Tools

Site Tools


cec

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cec [2018-11-02 12:18]
cr
cec [2018-11-02 12:19] (current)
cr old revision restored (2018-02-21 10:17)
Line 1: Line 1:
 <wrap round info>​[[en:​cec|This page in English]]</​wrap>​ <wrap round info>​[[en:​cec|This page in English]]</​wrap>​
  
-====== Information för anställda på Biologiska institutionen ​======+====== Information för anställda på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på Biologi.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på CEC.
  
 <WRAP box> <WRAP box>
-Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för windowsdatorerna på Biologi. <wrap em>I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.</​wrap>​+Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för CEC:s windowsdatorer. <wrap em>I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.</​wrap>​
  
 <WRAP tip center 50%> <WRAP tip center 50%>
cec.txt · Last modified: 2018-11-02 12:19 by cr