User Tools

Site Tools


cec

This is an old revision of the document!


This page in English

Information för anställda på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på CEC.

Datordriftgruppen (DDG) har driftansvaret för CEC:s windowsdatorer. I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.

Kontaktuppgifter

Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:

Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras, kontakta LTH Support.

cec.1541157541.txt.gz · Last modified: 2018-11-02 12:19 by cr