User Tools

Site Tools


cec

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cec [2018-11-02 12:18]
cr
cec [2018-11-02 12:19]
cr old revision restored (2018-02-21 10:17)
Line 1: Line 1:
 <wrap round info>​[[en:​cec|This page in English]]</​wrap>​ <wrap round info>​[[en:​cec|This page in English]]</​wrap>​
  
-====== Information för anställda på Biologiska institutionen ​======+====== Information för anställda på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på Biologi.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på CEC.
  
 <WRAP box> <WRAP box>
-Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för windowsdatorerna på Biologi. <wrap em>I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.</​wrap>​+Datordriftgruppen ([[DDG]]) har driftansvaret för CEC:s windowsdatorer. <wrap em>I första hand ska du dock vända dig till institutionens personal för hjälp.</​wrap>​
  
 <WRAP tip center 50%> <WRAP tip center 50%>
cec.txt · Last modified: 2019-02-19 12:29 by cr