User Tools

Site Tools


c5540i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
c5540i [2018-06-27 19:15]
cr [Häftning och hålslag]
c5540i [2018-06-27 19:15] (current)
cr [Häftning och hålslag]
Line 23: Line 23:
 Våra skrivare av denna typ är utrustade med både intern häftning och internt hålslag. Du kan välja att häfta eller göra hålslag redan från utskriftsfönstret på din dator, under "​Egenskaper"​. Skulle du glömma det kan du fortfarande i efterhand välja häftning eller hålslag på utskriften när du hämtar ut utskriften vid skrivaren. Våra skrivare av denna typ är utrustade med både intern häftning och internt hålslag. Du kan välja att häfta eller göra hålslag redan från utskriftsfönstret på din dator, under "​Egenskaper"​. Skulle du glömma det kan du fortfarande i efterhand välja häftning eller hålslag på utskriften när du hämtar ut utskriften vid skrivaren.
  
-<WRAP tip>Du kan använda kopiatorn som häftapparat även i efterhand. Det finns en särskild springa i övre vänstra hörnet i fronten på maskinen som är avsedd för häftning av pappersbuntar. Följ anvisningarna enligt symboler på maskinen och håll pappersbunten på rätt håll i springan, med framsidan på bunten nedåt. Du behöver inte göra något mer; det lyser en grön lampa och maskinen häftar automatiskt när den känner av pappersbunten.</​WRAP>​+<WRAP tip>Du kan använda kopiatorn som häftapparat även i efterhand. Det finns en särskild springa i övre vänstra hörnet i fronten på maskinen som är avsedd för häftning av pappersbuntar. Följ anvisningarna enligt symboler på maskinen och håll pappersbunten på rätt håll i springan, med övre vänster hörn på bunten i springan och framsidan på bunten nedåt. Du behöver inte göra något mer; det lyser en grön lampa och maskinen häftar automatiskt när den känner av pappersbunten.</​WRAP>​
  
  
c5540i.1530119714.txt.gz · Last modified: 2018-06-27 19:15 by cr