User Tools

Site Tools


c5540i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
c5540i [2018-06-27 19:03]
cr
c5540i [2018-06-27 19:15] (current)
cr [Häftning och hålslag]
Line 22: Line 22:
  
 Våra skrivare av denna typ är utrustade med både intern häftning och internt hålslag. Du kan välja att häfta eller göra hålslag redan från utskriftsfönstret på din dator, under "​Egenskaper"​. Skulle du glömma det kan du fortfarande i efterhand välja häftning eller hålslag på utskriften när du hämtar ut utskriften vid skrivaren. Våra skrivare av denna typ är utrustade med både intern häftning och internt hålslag. Du kan välja att häfta eller göra hålslag redan från utskriftsfönstret på din dator, under "​Egenskaper"​. Skulle du glömma det kan du fortfarande i efterhand välja häftning eller hålslag på utskriften när du hämtar ut utskriften vid skrivaren.
 +
 +<WRAP tip>Du kan använda kopiatorn som häftapparat även i efterhand. Det finns en särskild springa i övre vänstra hörnet i fronten på maskinen som är avsedd för häftning av pappersbuntar. Följ anvisningarna enligt symboler på maskinen och håll pappersbunten på rätt håll i springan, med övre vänster hörn på bunten i springan och framsidan på bunten nedåt. Du behöver inte göra något mer; det lyser en grön lampa och maskinen häftar automatiskt när den känner av pappersbunten.</​WRAP>​
 +
  
  
Line 39: Line 42:
   - Kontrollera att kopiatorn på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.   - Kontrollera att kopiatorn på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.
  
-Är du osäker på hur man fyller på papper, kontakta ​supporten enligt nedan.+Är du osäker på hur man fyller på papper, kontakta ​[[LTH Support]].
  
  
 === OH-film === === OH-film ===
  
-Använd **endast rätt sorts overheadfilm** i maskinen. Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen! Kontakta [[LTH Support]] om du är osäker.+Använd **endast rätt sorts overheadfilm** i maskinen. 
 +<WRAP important>​**Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen!**</​WRAP>​ 
 +Kontakta [[LTH Support]] om du är osäker.
  
  
Line 61: Line 66:
 ==== Skanning ==== ==== Skanning ====
  
-Om du upplever problem med dålig skanning, testa att rengöra glaset med särskild putsduk. Är du osäker på hur man gör, kontakta ​supporten enligt nedan.+Om du upplever problem med dålig skanning, testa att rengöra glaset med särskild putsduk. Är du osäker på hur man gör, kontakta ​[[LTH Support]].
  
-<WRAP important>​Putsdukarna fungerar bra till rengöring av skannerglaset,​ men **putsdukar ska däremot //inte// användas till touchdisplayerna** eftersom dukarna förstör beläggningen på dessa paneler.</​WRAP>​+<WRAP important>​Putsdukarna fungerar bra till rengöring av skannerglaset,​ men **putsdukar ska däremot //inte// användas till touchdisplayerna** eftersom dukarna förstör beläggningen på dessa displayer.</​WRAP>​
  
  
c5540i.1530118983.txt.gz · Last modified: 2018-06-27 19:03 by cr