User Tools

Site Tools


c5540i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
c5540i [2017-11-15 15:40]
robert [Färgutskrift]
c5540i [2017-11-16 12:36] (current)
cr
Line 4: Line 4:
  
 Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i. Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i.
- 
- 
  
  
Line 16: Line 14:
  
  
-===== Utskrift =====+===== Utskrift, kopiering och skanning ======
  
 +Dessa skrivare är kopplade till utskriftssystemet [[PaperCut]]. Se [[PaperCut]] för instruktioner om hur man skriver ut, kopierar och skannar på dessa skrivare.
  
  
-==== Färgutskrift ​==== +===== Häftning ​och hålslag ​=====
- +
-Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut i svartvitt som standard, eftersom svartvita utskrifter är avsevärt billigare än färgutskrifter. +
- +
-För att manuellt välja att skriva ut i färg, öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret ​och välj sedan alternativet "​Färg"​ under "​Färg/​Svartvit:"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras. +
- +
-FIXME +
- +
-==== Enkelsidig utskrift ​==== +
- +
-Skrivarna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-===== Kopiering ===== +
- +
- +
- +
- +
-===== Skanning ===== +
- +
-För att mata in sin e-postadress i maskinens adressbok gör man så här: +
- +
-  - Tryck på knappen för att skanna +
-  - Tryck på "Prg. mott" på maskinens tryckkänsliga skärm +
-  - Tryck på "​Ändra",​ skriv in din e-postadress och tryck på "​OK"​ +
-  - Skriv in det namn som ska visas och tryck "​OK"​ +
-  - Välj var namnet ska sparas, här kan man välja "Ofta Använda"​ eller välja att namnet ska sparas i t ex A-B (om man nu heter något på A eller B). +
- +
-FIXME +
  
 +Våra skrivare av denna typ är utrustade med både intern häftning och internt hålslag. Du kan välja att häfta eller göra hålslag redan från utskriftsfönstret på din dator, under "​Egenskaper"​. Skulle du glömma det kan du fortfarande i efterhand välja häftning eller hålslag på utskriften när du hämtar ut utskriften vid skrivaren.
  
  
 ===== Papper ===== ===== Papper =====
- 
  
 ==== OH-film ==== ==== OH-film ====
  
-Använd **endast rätt sorts overheadfilm** i maskinen. Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen! Kontakta [[SoT]] om du är osäker. +Använd **endast rätt sorts overheadfilm** i maskinen. Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen! Kontakta [[LTH Support]] om du är osäker.
- +
-FIXME+
  
  
Line 80: Line 34:
  
 **Etiketter får //ej// användas i det manuella sidoinmatningsfacket**. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen. Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället. **Etiketter får //ej// användas i det manuella sidoinmatningsfacket**. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen. Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället.
- 
-FIXME 
  
  
Line 87: Line 39:
  
 Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen **"​Tjockt 3"**. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper. Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen **"​Tjockt 3"**. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper.
- 
-FIXME 
  
  
c5540i.txt · Last modified: 2017-11-16 12:36 by cr