User Tools

Site Tools


c5540i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
c5540i [2017-11-15 15:40]
robert [Färgutskrift]
c5540i [2018-06-27 19:15] (current)
cr [Häftning och hålslag]
Line 4: Line 4:
  
 Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i. Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i.
- 
- 
  
  
Line 16: Line 14:
  
  
-===== Utskrift =====+===== Utskrift, kopiering och skanning ======
  
 +Dessa skrivare är kopplade till utskriftssystemet [[PaperCut]]. Se [[PaperCut]] för instruktioner om hur man skriver ut, kopierar och skannar på dessa skrivare.
  
  
-==== Färgutskrift ​====+===== Häftning och hålslag =====
  
-Enheterna ​är förkonfigurerade ​att skriva ​ut i svartvitt som standard, eftersom svartvita utskrifter är avsevärt billigare än färgutskrifter.+Våra skrivare av denna typ är utrustade med både intern häftning och internt hålslag. Du kan välja ​att häfta eller göra hålslag redan från utskriftsfönstret på din dator, under "​Egenskaper"​. Skulle du glömma det kan du fortfarande i efterhand välja häftning eller hålslag på utskriften när du hämtar ​ut utskriften vid skrivaren.
  
-För att manuellt välja att skriva ut färgöppna "​Egenskaper" ​utskriftsfönstret ​och välj sedan alternativet "​Färg"​ under "​Färg/​Svartvit:"​I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.+<WRAP tip>Du kan använda kopiatorn som häftapparat även efterhand. Det finns en särskild springa i övre vänstra hörnet i fronten på maskinen som är avsedd för häftning av pappersbuntar. Följ anvisningarna enligt symboler på maskinen och håll pappersbunten på rätt håll i springanmed övre vänster hörn på bunten ​springan ​och framsidan på bunten nedåtDu behöver inte göra något mer; det lyser en grön lampa och maskinen häftar automatiskt när den känner av pappersbunten.</​WRAP>​
  
-FIXME 
  
-==== Enkelsidig utskrift ==== 
  
-Skrivarna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.+===== Underhåll =====
  
 +==== Papper ====
  
 +=== Fylla på papper ===
  
 +Kopiatorer är precisionsmaskiner -- de är konstruerade för att tillförlitligt och exakt hantera tusentals papper som vart och ett bara är bråkdelen av en millimeter tjockt. Därför ska kopiatorerna också hanteras som precisionsmaskiner om man till exempel behöver fylla på papper. I allmänhet gäller följande, om papper behöver fyllas på i ett fack:
  
 +  - Öppna facket varsamt.
 +  - Kontrollera att pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på rätt indikering. De ska vara inställda att peka exakt rätt för det pappersformat som är aktuellt. Tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel -- då tolkar maskinen det som ett annat format än avsett. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när.
 +  - Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet -- se till att inte bocka något papper. Bockade papper leder till papperstrassel i maskinen. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.
 +  - Fyll inte facket över maxmåttet.
 +  - Sätt tillbaka och stäng facket __varsamt__. Att "​slänga igen" facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller maskinen även på andra vis kan gå sönder.
 +  - Kontrollera att kopiatorn på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.
  
 +Är du osäker på hur man fyller på papper, kontakta [[LTH Support]].
  
  
 +=== OH-film ===
  
 +Använd **endast rätt sorts overheadfilm** i maskinen.
 +<WRAP important>​**Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen!**</​WRAP>​
 +Kontakta [[LTH Support]] om du är osäker.
  
  
 +=== Etiketter ===
  
 +<WRAP important>​**Etiketter får //ej// användas i det manuella sidoinmatningsfacket**. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen.</​WRAP>​
  
 +Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället.
  
  
 +=== Grovt papper ===
  
 +Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen **"​Tjockt 3"**. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper.
  
-===== Kopiering ===== 
  
 +==== Skanning ====
  
 +Om du upplever problem med dålig skanning, testa att rengöra glaset med särskild putsduk. Är du osäker på hur man gör, kontakta [[LTH Support]].
  
- +<WRAP important>​Putsdukarna fungerar bra till rengöring av skannerglasetmen **putsdukar ska däremot ​//inte// användas ​till touchdisplayerna** eftersom dukarna förstör beläggningen på dessa displayer.</WRAP>
-===== Skanning ===== +
- +
-För att mata in sin e-postadress i maskinens adressbok gör man så här: +
- +
-  - Tryck på knappen för att skanna +
-  - Tryck på "Prg. mott" på maskinens tryckkänsliga skärm +
-  - Tryck på "​Ändra"​skriv in din e-postadress och tryck på "​OK"​ +
-  - Skriv in det namn som ska visas och tryck "​OK"​ +
-  - Välj var namnet ska sparas, här kan man välja "Ofta Använda"​ eller välja att namnet ska sparas i t ex A-B (om man nu heter något på A eller B). +
- +
-FIXME +
- +
- +
- +
- +
-===== Papper ===== +
- +
- +
-==== OH-film ==== +
- +
-Använd ​**endast rätt sorts overheadfilm** i maskinen. Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen! Kontakta [[SoT]] om du är osäker. +
- +
-FIXME +
- +
- +
-==== Etiketter ==== +
- +
-**Etiketter får //ej// användas ​i det manuella sidoinmatningsfacket**. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen. Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället. +
- +
-FIXME +
- +
- +
-==== Grovt papper ==== +
- +
-Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen **"​Tjockt 3"**. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper. +
- +
-FIXME+
  
  
c5540i.1510756844.txt.gz · Last modified: 2017-11-15 15:40 by robert