User Tools

Site Tools


c5540i

This is an old revision of the document!


Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i

c5540i.jpg

Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/skannern/färgskrivaren Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i.

Dokumentation

Utskrift

Färgutskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut i svartvitt som standard, eftersom svartvita utskrifter är avsevärt billigare än färgutskrifter.

För att manuellt välja att skriva ut i färg, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret och välj sedan alternativet “Färg” under “Färg/Svartvit:”. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.

FIXME

Enkelsidig utskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard. Dubbelsidiga utskrifter reducerar mängden papper som förbrukas och skonar miljön.

För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigt, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret och välj sedan alternativet “Av” under “Duplex:”. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.

FIXME

Kopiering

Skanning

För att mata in sin e-postadress i maskinens adressbok gör man så här:

  1. Tryck på knappen för att skanna
  2. Tryck på “Prg. mott” på maskinens tryckkänsliga skärm
  3. Tryck på “Ändra”, skriv in din e-postadress och tryck på “OK”
  4. Skriv in det namn som ska visas och tryck “OK”
  5. Välj var namnet ska sparas, här kan man välja “Ofta Använda” eller välja att namnet ska sparas i t ex A-B (om man nu heter något på A eller B).

FIXME

Papper

OH-film

Använd endast rätt sorts overheadfilm i maskinen. Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen! Kontakta SoT om du är osäker.

FIXME

Etiketter

Etiketter får ej användas i det manuella sidoinmatningsfacket. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen. Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället.

FIXME

Grovt papper

Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen “Tjockt 3”. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper.

FIXME

Support

Kontakta LTH Support.

c5540i.1510756760.txt.gz · Last modified: 2017-11-15 15:39 by robert