User Tools

Site Tools


c5540i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
c5540i [2017-11-15 14:17]
cr
c5540i [2018-06-27 19:15] (current)
cr [Häftning och hålslag]
Line 4: Line 4:
  
 Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i. Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i.
- 
- 
  
  
Line 16: Line 14:
  
  
-===== Utskrift =====+===== Utskrift, kopiering och skanning ======
  
 +Dessa skrivare är kopplade till utskriftssystemet [[PaperCut]]. Se [[PaperCut]] för instruktioner om hur man skriver ut, kopierar och skannar på dessa skrivare.
  
  
-==== Färgutskrift ​====+===== Häftning och hålslag =====
  
-Enheterna ​är förkonfigurerade ​att skriva ​ut i svartvitt som standard, eftersom svartvita utskrifter är avsevärt billigare än färgutskrifter.+Våra skrivare av denna typ är utrustade med både intern häftning och internt hålslag. Du kan välja ​att häfta eller göra hålslag redan från utskriftsfönstret på din dator, under "​Egenskaper"​. Skulle du glömma det kan du fortfarande i efterhand välja häftning eller hålslag på utskriften när du hämtar ​ut utskriften vid skrivaren.
  
-För att manuellt välja att skriva ut färgöppna "​Egenskaper" ​utskriftsfönstret ​och välj sedan alternativet "​Färg"​ under "​Färg/​Svartvit:"​I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.+<WRAP tip>Du kan använda kopiatorn som häftapparat även efterhand. Det finns en särskild springa i övre vänstra hörnet i fronten på maskinen som är avsedd för häftning av pappersbuntar. Följ anvisningarna enligt symboler på maskinen och håll pappersbunten på rätt håll i springanmed övre vänster hörn på bunten ​springan ​och framsidan på bunten nedåtDu behöver inte göra något mer; det lyser en grön lampa och maskinen häftar automatiskt när den känner av pappersbunten.</​WRAP>​
  
-FIXME 
  
  
 +===== Underhåll =====
  
 +==== Papper ====
  
 +=== Fylla på papper ===
  
-==== Enkelsidig utskrift ====+Kopiatorer är precisionsmaskiner -- de är konstruerade för att tillförlitligt och exakt hantera tusentals papper som vart och ett bara är bråkdelen av en millimeter tjockt. Därför ska kopiatorerna också hanteras som precisionsmaskiner om man till exempel behöver fylla på papper. I allmänhet gäller följande, om papper behöver fyllas på i ett fack:
  
-Enheterna ​är förkonfigurerade ​att skriva ut dubbelsidigt ​som standardDubbelsidiga utskrifter reducerar mängden papper ​som förbrukas ​och skonar miljön.+  - Öppna facket varsamt. 
 +  - Kontrollera att pappersmarkörerna ​är korrekt inställda och pekar på rätt indikering. De ska vara inställda ​att peka exakt rätt för det pappersformat ​som är aktuelltTyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel -- då tolkar maskinen det som ett annat format än avsett. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när. 
 +  - Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet -- se till att inte bocka något papper. Bockade papper leder till papperstrassel i maskinen. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, ​och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper. 
 +  - Fyll inte facket över maxmåttet. 
 +  - Sätt tillbaka och stäng facket __varsamt__. Att "​slänga igen" facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller maskinen även på andra vis kan gå sönder. 
 +  - Kontrollera att kopiatorn på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.
  
-För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigtöppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret och välj sedan alternativet "​Av"​ under "​Duplex:"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.+Är du osäker på hur man fyller på papperkontakta [[LTH Support]].
  
-FIXME 
  
 +=== OH-film ===
  
 +Använd **endast rätt sorts overheadfilm** i maskinen.
 +<WRAP important>​**Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen!**</​WRAP>​
 +Kontakta [[LTH Support]] om du är osäker.
  
  
 +=== Etiketter ===
  
 +<WRAP important>​**Etiketter får //ej// användas i det manuella sidoinmatningsfacket**. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen.</​WRAP>​
  
-==== Jobbtyper ====+Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället.
  
-Det finns möjlighet att skriva ut till maskinen på olika sätt, beroende på användningsområde och arbetssätt. Detta kan styras via inställningen "​Jobbtyp"​. Nedan listas de vanligaste jobbtyperna. 
  
-FIXME+=== Grovt papper ===
  
 +Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen **"​Tjockt 3"**. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper.
  
-=== Normal utskrift === 
  
-Detta är standardinställningen. Dokumentet skickas omgående till maskinen och skrivs ut så snart som möjligt.+==== Skanning ====
  
-=== Provutskrift === +Om du upplever problem med dålig skanningtesta att rengöra glaset med särskild putsdukÄr du osäker ​på hur man gör, kontakta ​[[LTH Support]].
- +
-Den här inställningen är användbar om du vill skriva ut ett stort antal kopior av ett dokument, men du vill granska en utskrift innan övriga kopior skrivs ut. +
- +
-Anger du jobbtypen "​provutskrift"​ när du skriver ut flera kopior av ett dokument, skickas dokumentet till maskinen och första kopian skrivs ut direkt, men innan övriga kopior skrivs ut, måste du först godkänna detta på maskinen. På så sätt kan du välja att först granska en provutskrift utan att slösa på mer papper än nödvändigt,​ om du inte skulle vara nöjd. +
- +
-FIXME +
- +
- +
-=== Säker utskrift === +
- +
-Om du av konfidentialitets- eller sekretesskäl inte vill att vem som helst som kommer till skrivaren ska kunna hämta eller läsa ditt utskrivna dokumentkan du välja jobbtypen "​Säker utskrift"​. +
- +
-Du får då vid utskrift möjlighet ​att välja ett eget användarid (max 8 tecken) och en egen kod/​lösenord (4-8 siffror)Dokumentet skickas därefter till maskinen, men kommer inte att skrivas ut förrän ​du vid maskinen hämtat utskriften, genom att välja ditt valda användarid och utskrift och knappat in din egen valda kod på maskinen. Först därefter skrivs dokumentet ut. +
- +
-FIXME +
- +
- +
-=== Utskriftskö === +
- +
-Jobbtypen "​Utskriftskö"​ lämpar sig för om du vill samla alla dina utskrifter till ett visst tillfälle. Du har kanske långt till maskinen, och vill istället för att hela tiden gå till maskinen för att hämta dina utskrifter, göra flera utskrifter av olika dokument eller från olika program under en förmiddag, och först därefter gå till maskinen för att på maskinen hämta och skriva ut dina utskrifter. +
- +
-Utskriftskön töms varje dygn, så ej hämtade utskrifter som skrivits ut på detta sätt, rensas automatiskt om de inte hämtats under denna tid. +
- +
-När du använder jobbtypen "​Utskriftskö"​ får du möjligheten att ange ett filnamn för ditt utskriftsjobb. Detta namn gör det möjligt för dig att identifiera vilket utskriftsjobb det rör sig om när du senare befinner dig vid maskinen. Ange inte någon känslig uppgift i filnamneteftersom detta kan läsas av alla. +
- +
-FIXME +
- +
- +
-=== Lagrad utskrift === +
- +
-Jobbtypen "​Lagrad utskrift"​ gör det möjligt för dig att lagra en viss typ av utskrift direkt på maskinen, så att du (eller någon annan) när som helst kan skriva ut det senare direkt på maskinen, utan att då behöva gå via en dator. Detta kan vara användbart om du eller din avdelning ofta skriver ut samma typ av identiska dokument, till exempel en viss sorts enkelt informationspapper eller pappersformulär. +
- +
-Använder du detta alternativ får du ange ett eget användarid (upp till 8 tecken), ett filnamn för att beskriva dokumentet (detta visas på maskinen sedan), och, om du vill, en kod/​lösenord (4-8 tecken) om du vill begränsa åtkomsten till dokumentet. Du kan utelämna en kod om du vill att alla vid maskinen ska kunna skriva ut detta dokument. +
- +
-FIXME +
- +
- +
-===== Kopiering ===== +
- +
- +
- +
- +
-===== Skanning ===== +
- +
-För att mata in sin e-postadress i maskinens adressbok gör man så här: +
- +
-  - Tryck på knappen för att skanna +
-  - Tryck på "Prg. mott" på maskinens tryckkänsliga skärm +
-  - Tryck på "​Ändra",​ skriv in din e-postadress och tryck på "​OK"​ +
-  - Skriv in det namn som ska visas och tryck "​OK"​ +
-  - Välj var namnet ska sparas, här kan man välja "Ofta Använda"​ eller välja att namnet ska sparas i t ex A-B (om man nu heter något på A eller B). +
- +
-FIXME +
- +
- +
- +
- +
-===== Papper ===== +
- +
- +
-==== OH-film ==== +
- +
-Använd **endast rätt sorts overheadfilm** i maskinen. Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen! Kontakta ​[[SoT]] om du är osäker. +
- +
-FIXME +
- +
- +
-==== Etiketter ==== +
- +
-**Etiketter får //ej// användas i det manuella sidoinmatningsfacket**. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen. Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället. +
- +
-FIXME +
- +
- +
-==== Grovt papper ==== +
- +
-Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen **"​Tjockt 3"**. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper.+
  
-FIXME+<WRAP important>​Putsdukarna fungerar bra till rengöring av skannerglaset,​ men **putsdukar ska däremot //inte// användas till touchdisplayerna** eftersom dukarna förstör beläggningen på dessa displayer.</​WRAP>​
  
  
c5540i.1510751879.txt.gz · Last modified: 2017-11-15 14:17 by cr