User Tools

Site Tools


c5540i

Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i

c5540i.jpg

Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/skannern/färgskrivaren Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i.

Dokumentation

Utskrift, kopiering och skanning

Dessa skrivare är kopplade till utskriftssystemet PaperCut. Se PaperCut för instruktioner om hur man skriver ut, kopierar och skannar på dessa skrivare.

Häftning och hålslag

Våra skrivare av denna typ är utrustade med både intern häftning och internt hålslag. Du kan välja att häfta eller göra hålslag redan från utskriftsfönstret på din dator, under “Egenskaper”. Skulle du glömma det kan du fortfarande i efterhand välja häftning eller hålslag på utskriften när du hämtar ut utskriften vid skrivaren.

Du kan använda kopiatorn som häftapparat även i efterhand. Det finns en särskild springa i övre vänstra hörnet i fronten på maskinen som är avsedd för häftning av pappersbuntar. Följ anvisningarna enligt symboler på maskinen och håll pappersbunten på rätt håll i springan, med övre vänster hörn på bunten i springan och framsidan på bunten nedåt. Du behöver inte göra något mer; det lyser en grön lampa och maskinen häftar automatiskt när den känner av pappersbunten.

Underhåll

Papper

Fylla på papper

Kopiatorer är precisionsmaskiner – de är konstruerade för att tillförlitligt och exakt hantera tusentals papper som vart och ett bara är bråkdelen av en millimeter tjockt. Därför ska kopiatorerna också hanteras som precisionsmaskiner om man till exempel behöver fylla på papper. I allmänhet gäller följande, om papper behöver fyllas på i ett fack:

  1. Öppna facket varsamt.
  2. Kontrollera att pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på rätt indikering. De ska vara inställda att peka exakt rätt för det pappersformat som är aktuellt. Tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel – då tolkar maskinen det som ett annat format än avsett. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när.
  3. Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet – se till att inte bocka något papper. Bockade papper leder till papperstrassel i maskinen. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.
  4. Fyll inte facket över maxmåttet.
  5. Sätt tillbaka och stäng facket varsamt. Att “slänga igen” facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller maskinen även på andra vis kan gå sönder.
  6. Kontrollera att kopiatorn på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.

Är du osäker på hur man fyller på papper, kontakta LTH Support.

OH-film

Använd endast rätt sorts overheadfilm i maskinen.

Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen!

Kontakta LTH Support om du är osäker.

Etiketter

Etiketter får ej användas i det manuella sidoinmatningsfacket. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen.

Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället.

Grovt papper

Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen “Tjockt 3”. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper.

Skanning

Om du upplever problem med dålig skanning, testa att rengöra glaset med särskild putsduk. Är du osäker på hur man gör, kontakta LTH Support.

Putsdukarna fungerar bra till rengöring av skannerglaset, men putsdukar ska däremot inte användas till touchdisplayerna eftersom dukarna förstör beläggningen på dessa displayer.

Support

Kontakta LTH Support.

c5540i.txt · Last modified: 2018-06-27 19:15 by cr