User Tools

Site Tools


c550

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
c550 [2007-08-16 16:06]
cr
c550 [2008-02-15 14:17] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Konica Minolta Bizhub C550 ====== ====== Konica Minolta Bizhub C550 ======
  
-Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren C550.+{{c550.jpg}} 
 + 
 +Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren/faxen Konica Minolta Bizhub ​C550.
  
  
Line 20: Line 22:
  
  
-===== Dubbelsidig ​utskrift =====+ 
 + 
 +===== Enkelsidig ​utskrift =====
  
 Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard. Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.
  
-För att manuellt välja att inte skriva ut dubbelsidigt, öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret,​ klicka på fliken "​Layout",​ och välj sedan alternativet "​1-sidig"​ under "​Utskriftstyp"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.+För att manuellt välja att istället ​skriva ut enkelsidigt, öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret,​ klicka på fliken "​Layout",​ och välj sedan alternativet "​1-sidig"​ under "​Utskriftstyp"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.
  
 {{c550-duplex.png}} {{c550-duplex.png}}
  
c550.1187273209.txt.gz · Last modified: 2007-08-16 16:06 by cr