User Tools

Site Tools


c550

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
c550 [2007-08-16 16:01]
cr
c550 [2008-02-15 14:17] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Konica Minolta Bizhub C550 ====== ====== Konica Minolta Bizhub C550 ======
  
-Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren C550.+{{c550.jpg}} 
 + 
 +Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/​skannern/​färgskrivaren/faxen Konica Minolta Bizhub ​C550.
  
  
Line 10: Line 12:
  
  
-===== Dubbelsidig utskrift ===== 
  
-Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.+===== Färgutskrift =====
  
-För att välja att inte skriva ut dubbelsidigt,​ öppna "​Egenskaper" ​utskriftsfönstretklicka på fliken "​Layout",​ och välj sedan alternativet "​1-sidig"​ under "​Utskriftstyp"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.+Enheterna är förkonfigurerade ​att skriva ut i svartvitt som standardeftersom svartvita utskrifter är avsevärt billigare än färgutskrifter.
  
-{{c550-duplex.png}}+För att manuellt välja att skriva ut i färg, öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret,​ klicka på fliken "​Kvalitet",​ och välj sedan alternativet "​Fullfärg"​ under "Välj färg"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.
  
 +{{c550-color.png}}
  
-===== Färgutskrift ===== 
  
-Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut i svartvitt som standard, eftersom färgutskrifter kostar avsevärt mer än svartvita utskrifter. 
  
-För att välja att skriva ut i färg, öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret,​ klicka på fliken "​Kvalitet",​ och välj sedan alternativet "​Fullfärg"​ under "Välj färg"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras. 
  
-{{c550-color.png}}+===== Enkelsidig utskrift ===== 
 + 
 +Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard. 
 + 
 +För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigt,​ öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret,​ klicka på fliken "​Layout",​ och välj sedan alternativet "​1-sidig"​ under "​Utskriftstyp"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras. 
 + 
 +{{c550-duplex.png}} 
c550.1187272914.txt.gz · Last modified: 2007-08-16 16:01 by cr