User Tools

Site Tools


c550

This is an old revision of the document!


Konica Minolta Bizhub C550

Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/skannern/färgskrivaren C550.

Dokumentation

Dubbelsidig utskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.

För att välja att inte skriva ut dubbelsidigt, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret, klicka på fliken “Layout”, och välj sedan alternativet “1-sidig” under “Utskriftstyp”. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.

Färgutskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut i svartvitt som standard, eftersom färgutskrifter kostar avsevärt mer än svartvita utskrifter.

För att välja att skriva ut i färg, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret, klicka på fliken “Kvalitet”, och välj sedan alternativet “Fullfärg” under “Välj färg”. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.

c550.1187272914.txt.gz · Last modified: 2007-08-16 16:01 by cr